Misbrugsbehandling, du kan stole på

15 oktober 2018
Astrid Pedersen
Misbrugsbehandling, du kan stole på

Er en af dine nærmeste endt i et misbrug af medicin, alkohol eller narkotiske stoffer, er det meget vigtigt, at vedkommende hurtigst muligt får den rette hjælp til at komme ud af sin afhængighed. Et langvarigt misbrug af diverse substanser kan ikke alene være utroligt skadeligt for personligheden – det kan også være direkte fatalt. Og derfor bør du som pårørende sørge for, at den misbrugsramte får den rette behandling.

Vælg en sikker misbrugsbehandling

Det, der kendetegner en vellykket misbrugsbehandling, er, at den metodiske basis for behandlingen er en gennemprøvet og succesfuld metode. Behandlingens forløb skal tilrettelægges, således at det tager udgangspunkt i den misbrugsramte situation, og tager hensyn til de forhold og den bagage, som vedkommende måtte medbringe. Og så er det vigtigt, at det er dygtige og erfarne terapeuter med speciale i misbrugets og afhængighedens psykologi og anatomi, som varetager behandlingen og følger den misbrugsramte igennem forløbet. På den måde kan han eller hun få de nødvendige værktøjer, som skal bruges til at bygge et liv op uden misbrug, når behandlingen afsluttes.

Professionel misbrugsbehandling i trygge og sikre omgivelser

Hos Behandlingscenter Søby Park kan såvel den misbrugsramte som de pårørende få råd og vejledning til, hvorledes et behandlingsforløb kan foregå – og til, hvorledes den misbrugsramte kommer videre i sin tilværelse efter endt behandling. Behandlingscenter Søby Park er drevet af professionelt uddannede misbrugsbehandlere, som selv har erfaringer fra deres tid som alkoholikere – og ikke mindst erfaring med, hvordan det er at komme ud af et misbrug. Dette giver tryghed og håb for misbrugsramte, som ønsker at komme styrket ud på den anden side af afhængigheden, og videre i deres liv.

Hos Behandlingscenter Søby Park fokuseres på helheden – den misbrugsramtes unikke afhængighedsforhold samt vedkommendes liv og familie – således at behandlingen ikke kun strækker sig inden for indlæggelsesperioden, men også langt ind i den helings proces, som følger. Få behandling for dit misbrug her